سمپاشي مورچه

 • کنترل سوسریها

  راهکارهای مبارزه با انواع سوسکنظیر سوسک ریز، سوسک درشت، سوسکآلمانی، سوسکآمریکایی در منزلواماکن

  سمپاشیسوسک ریز به صورت حرفه ای با استفاده از سموم بهداشتی یکی از خدمات سمپاشی تکمی باشد.

  روشهاي کنترل سوسریها

   

 • آزمایش پهپاد سمپاش در تاکستان

  شرکت سمپاشی تک ارائه دهنده ، سمپاشی ؛ شرکت ها  ،منازل، ساختمان ،سازمان ها؛ سمپاشي سوسک ،ساس ،موش و... مي باشد.

  آزمایش پهپاد سمپاش در تاکستان


  محققانی در دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، در همکاری با شرکت یاماها موتور، در حال آزمایش پهپاد سمپاش در تاکستان آزمایشی Oakville در ایستگاه UC Oakville ، با استفاده از یک هلیکوپتر کنترل از راه دور RMax یاماها می باشند. هدف، مطالعه انطباق تکنیک های این پهباد سمپاش ژاپنی برای کشاورزی در ایالات متحده است، اما همه موانعی که آنها با آن مواجه هستند، تکنولوژیکی نمی باشد.

 • آلودگی اکتسابی

   شرکت سمپاشیحرفه ای تکارائه دهنده ، سمپاشی، طعمه گذاری،  شرکت ها ، منزل، ساختمان، سازمان ها؛ سمپاشي سوسک،ساس،موشو... مي باشد.
  سوسري ها می توانند به طور قطع باکتري هایی همچون اشریشیاکلی، سالمونلا (تیفی و تیفی موریوم) و شیگلا دیسانتري را به انسان منتقل سازند.
  آلودگی اکتسابی


   

 • انواع طعمه های مگس

  سمپاشیپشه و مگسبه صورت حرفه ای یکی از خدمات سمپاشیتکمی باشد
  از بین بردن آفات توسط متخصصان سمپاشی تک،با هدف حداکثر تاثیرو حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.

 • اهمیت بهداشتی اهمیت آنفلوانزا

  از بین بردن آفات توسط متخصصان سمپاشیتک،با هدف حداکثر تاثیر و حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی در منزل، پارکینگ، بیمارستان، هتل ، شرکت ها و... می شود.
  سمپاشی کنه، کک ، شپش ،ساسبه صورت حرفه ای با استفاده از سموم بهداشتی یکی از خدماتسمپاشیتکمی باشد.
  اهمیت بهداشتی اهمیت آنفلوانزا
   

 • باکتریها

  از بین بردن آفات توسط متخصصان سمپاشیتک،با هدف حداکثر تاثیرو حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.
  سمپاشیکنه، کک، شپش،ساسبه صورت حرفه ای با استفاده از سموم بهداشتی یکی از خدماتسمپاشیتکمی باشد.

 • بهترین روش کنترل سوسریها

  شرکت سمپاشیحرفه ای تک ارائه دهنده ، سمپاشی، طعمه گذاری،  شرکت ها ، منزل، ساختمان، سازمان ها؛ سمپاشي سوسک،ساس،موشو... مي باشد.
  سمپاشی سوسکاز دیگر خدمات سمپاشی تکمی باشد.
  بهترین روش کنترل سوسریها

 • بیماری چیکون گونیا

  از بین بردن آفات توسط متخصصان سمپاشیتک،با هدف حداکثر تاثیرو حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.
  سمپاشیکنه، کک، شپش،ساسبه صورت حرفه ای با استفاده از سموم بهداشتی یکی از خدماتسمپاشیتکمی باشد.


   

 • بیماریهاي منتقل شونده توسط مگس ها

  سمپاشیپشه و مگسبه صورت حرفه ای یکی از خدمات سمپاشیتکمی باشد.
  از بین بردن آفات توسط متخصصانسمپاشیتک ،با هدف حداکثر تاثیرو حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.

 • پشه

  شرکت سمپاشیحرفه ایتکارائه دهنده ،سمپاشی، طعمه گذاری،  شرکت ها ، منازل، ساختمان، سازمان ها؛سمپاشیسوسک،ساس، موشو... مي باشد.
  سمپاشیپشه یکی از خدماتسمپاشیتکمی باشد.

 • تله هاي نوري ماوراي بنفش

  شرکتسمپاشیحرفه ای تک ارائه دهنده ، سمپاشی، طعمه گذاری،  شرکت ها ، منازل، ساختمان، سازمان ها؛ سمپاشي سوسک،ساس، موشو... مي باشد.
  سمپاشیحشرات یکی از خدماتسمپاشیتک می باشد.


   

 • حشرات و جوندگان

  از بین بردن آفات توسط متخصصانسمپاشیتک،با هدف حداکثر تاثیر و حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.
  شرکتسمپاشیحرفه ایتکارائه دهنده،سمپاشی، طعمه گذاری،  شرکت ها، منازل، ساختمان، سازمان ها؛سمپاشیسوسک،ساس، موش و... مي باشد.
  موش دو پای افريقائي
   

 • ديفتري

  سمپاشیتکارائه دهنده کلیه خدمات سمپاشی، ساختمان، منزل، پارکینگ، شرکت، بیمارستان، کارخانه می باشد.
  سمپاشیسوسک، ساس، کنه، پشه ، مگس، مایت و... از خدماتسمپاشیتکمی باشد.

 • سرخک 1

  از بین بردن آفات توسط متخصصان سمپاشی تک ،با هدف حداکثر تاثیر و حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.

  شرکت سمپاشی حرفه ای تک ارائه دهنده، سمپاشی، طعمه گذاری، سمپاشی شرکت ها، سمپاشی منازل، سمپاشی ساختمان، سمپاشی سازمان ها

  سرخک و بیماریهای بثوری تبدار      

  سرخک 1

 • سمپاشی حرفه ای سوسک حمام

   

   سمپاشی حرفه ای سوسک حمام

   

  سمپاشی سوسک به صورت حرفه ای یکی از خدمات سمپاشی تک می باشد.

   

  سوسك هاي درشت حمام و سوسك هاي ريز آشپزخانه (سوسری هاي درشت حمام و ريز آشپزخانه) کثیف ترین موجودات جهان هستند و داراي عادات غذايي و دفعي بسيار چنش آور ند آنها از كثاقات، غذاهاي فاسد، پارچه ها، و چسب كتاب ها تغذيه ميكنند. آنها ها قسمتي از غذاي كاملا هضم نشده ي خود را بر ميگردانند و به دفع مدفئع روي غذا عادت دارند.

   

   

 • سوسک چرم و فرش

  سمپاشی سوسک چرم و فرش  به صورت حرفه ای یکی از خدمات شرکت سمپاشی تک می باشد

  مشخصات مرفولوژیکی

  حشره کامل بطول 10 تا 7 میلیمتر و به رنگ قهوه ای مایل به قرمز است. روی بدن از موهای لطیف پرپشت زرد رنگ پوشیده شده است. این حشره بوسیله خار کوچکی که در انتها و دندانه های ریزی که در رأس بالپوشها دارد از سایر گونه های دیگر متمایز می گردد. تخمها استوانه ای کشیده 2 تا 5/1 میلیمتر، لارو کامل به طول12 تا10 میلیمتر و از موهای راست و متراکم به رنگ خرمائی پوشیده شده است.


                                                                                  


  بیولوژی

  این حشره بیشتر از پوست خام که دارای پروتئین زیاد باشد تغذیه می کند، این آفت از لاشه حیوانات، شاخ، ماهی خشک ، انواع پوست، دانه های غلات و کاکائو ، بیسکویت، شفیره کرم ابریشم، پنیر، کشک و غیره تغذیه می کند.
  دوره تخم ریزی این سوسک، معمولاً چندین ماه طول می کشد که در این مدت حشره ماده 800 تا 200 عدد تخم می گذارد ، سپس تخمها باز شده لاروهای جوان بیرون آمده بلافاصله شروع به تغذیه می کنند. دوره لاروی برحسب درجه حرارت، رطوبت موجود در غذا متفاوت است،به طورکلی دوره لاروی 3 هفته تا 8  ماه بطول می انجامد. برای ایجاد پناهگاه هر لارو روی مواد چوبی، کارتنی، چوب پنبه ای وغیره دالان و یا حفره ای کنده در آنجا به شفیره تبدیل می شود، دوره شفیرگی معمولاً یک تا دوهفته بطول می انجامد این آفت یک نسل در سال واگر شرایط مناسب باشد دونسل در سال ایجاد می کند.


                                                                                  

  از بین بردن آفات توسط متخصصان رادین تک ستیا ،با هدف حداکثر تاثیرو حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.

  مضرات استفاده از سموم غیر بهداشتی توسط افراد نا آگاه

  1-    استفاده از سموم غیربهداشتی وهمچنین تماس افراد با این سموم به تغییر سلولی می انجامد که موجب افزایش فعالیت عصبی می شود.
  2-    بی توجهی و افراط در مصرف آفت کش ها غیر بهداشتی باعث خسارات قابل توجهی در موجودات زنده ، بیماری و مرگ در انسان ها می شود.
  3-    استفاده ازسموم شیمیایی غیر استاندارد، باعث تغییرسرعت فعالیت های مختلف بدن؛ افزایش تپش قلب و تعریق یا کاهش وتوقف کامل تنفس می شود .

  اقدامات لازم جهت پیشگیری

  4-    بستن دریچه فاضلاب ها
  5-    جارو کردن پشت بام،فرش و رومبلی ها
  6-    تمامی منافذ و حفره ها باید با تور سیمی محکم پوشانده شود.
  7-    رعایت کردن بهداشت محیط جهت جلوگیری از نفوذ حشرات موذی.
  8-    تعویض شیشه ها و درب های شکسته برای جلوگیری از ورود آفات.
  9-    تمیز نگاه داشتن محل برای جلوگیری از ورود آفات بسیار اهمیت دارد.
  10-    احداث ساختمان های مناسب با رعایت اصول ایمنی، دقت در ساختن بنا،بستن راه های نفوذ سوسک .
  11-    در صورت نیاز به سمپاشی چند مرحله ای حتما اقدام به سمپاشی مجدد نمایید زیرا اگر آفات بصورت موقت از محل دور شده باشد یا به دلیل قرار داشتن در کپسول ها با سم تماس پیدا نکرده باشند با سمپاشی مجدد آفات کاملا از بین خواهند رفت.

  اقداماتی که پس از اتمام سمپاشی حرفه ای باید صورت گیرد:

  1-    توجه داشته باشید که ،تنها پس از هوادهی می توانید به محل باز گردید.
  2-    در صورت آغشته شدن مواد غذایی و آب به مواد سمی،از مصرف آن خودداری کنید.
  3-    پس از سمپاشی و بازگشت به محل تمامی راه های جریان هوا،در و پنجره ها را باز بگذارید.
  4-    به این نکته توجه داشته باشید؛ سم تا زمانی که مرطوب است و کاملا خشک نشده می تواند مسمومیت ایجاد کند.
  5-    با مشاوره با کارشناسان زمان مناسب برای ورود به محیط را مشخص کنید تا دچار مسمومیت توسط بخار و ذرات معلق ناشی از سم نشوید.
  6-    خانمهای باردار،کودکان ،افرادی که دچار بیماری قلبی، کلیوی، حساسیت های پوستی و... هستند؛ برای  حضور در محل سمپاشی شده طبق توصیه ی کارشناسان عمل کنند.

  کنترل جهت اطمینان از نتایج بدست آمده با استفاده از روش های پاک سازی محیط ، بهبود شرایط وساختمان وسایراقدامات،زیر نظرمتخصصان سمپاشی تک صورت می گیرد.

 • عفونتهای روده ای میکروبي

  شرکت سمپاشیحرفه ای تکارائه دهنده،سمپاشی، طعمه گذاری،  شرکت ها، منازل، ساختمان، سازمان ها؛سمپاشیسوسک، ساس، موشو... مي باشد.
  از بین بردن آفات توسط متخصصانسمپاشیتک،با هدف حداکثر تاثیر و حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.

 • عنکبوت‌

  راهکارهای مبارزه با انواعسوسکنظیرسوسکریز،سوسکدرشت،سوسکآلمانی،سوسکآمریکایی درمنازلو اماکن

  سمپاشیعنکبوت، کنه، کک، شپش،ساسبه صورت حرفه ای با استفاده از سموم بهداشتی یکی از خدماتسمپاشیتکمی باشد.
  عنکبوت‌ های جهان سالانه ۴۰۰ میلیون تن حشره می‌خورند !
   

 • کرمک

  شرکت سمپاشیحرفه ای تکارائه دهنده ، سمپاشی، طعمه گذاری،  شرکت ها ، منزل، ساختمان، سازمان ها؛ سمپاشي سوسک،ساس،موشو... مي باشد.
  سمپاشیپشه و مگسبه صورت حرفه ای یکی از خدماتسمپاشیتکمی باشد

 • کک

  سمپاشی ساساز دیگر خدمات شرکت سمپاشی تکمی باشد

  با مشاوره با متخصصان سمپاشیتک به راهکارهای مبارزه با انواع سوسکنظیر سوسک ریزو... در شرکت ها، منزل، کارخانه، فروشگاهدست یابید.

  کک