سمپاشی ساس به صورت حرفه ای یکی از خدمات شرکت سمپاشی تک می باشد

 

نیم بالان (Hemiptera) از نظر پزشکی شامل سا سهاي تختخواب (Bed Bugs) و سن های تریاتومینه می باشند که ساس هاي تختخواب بطور طبیعی ناقل هیچ یک از بیماری هاي انسانی نبوده ولی قادر به حفظ بعضی از عوامل بیماری زا به مدت چندین روزمی باشند، ولی سن هاي تریاتومینه عامل انتقال بیماري شاگاس که در ایران بومی نبوده و در جنوب ایالات متحده آمریکا و کشورهاي آمریکاي جنوبی شایع است، می باشند. به همین جهت ساس های تخت خواب در ایران از اهمیت ویژه اي برخوردارند. اولین تماس با ساس ممکن است همراه با واکنش هاي جزئی و یا حتی واکنش هاي پوستی باشد، ولی تکرار گزش و تماس هاي بعدي ممکن است واکنش هاي تاخیري شدید و قابل توجهی را در فرد ایجاد کند. هرچند ادامه چنین وضعیتی باعث ایجاد مصونیت در فرد خواهد شد ولی تماس هاي طولانی و تعداد گز شهاي زیاد ممکن است عوارضی همچون کم خونی، طپش قلب و حتی اختلال در دید را در فرد بوجود آورد.

 

 

با توجه به اینکه سا سهاي تختخواب در تمام مراحل زندگی خود خونخوار بوده و شب فعال هستند و قادرند تا از روي لباس و ملافه نیز اقدام به خونخواري نمایند و با توجه به اینکه بیشترین زمان استراحت انسان نیز شب می باشد،گزش ممکن است یک تورم سفیدرنگ وسفت درپوست ایجادکند، اغلب به خونریزي منجرم یشود. خراش ناشی ازخارش محل گزش ممکن است باعث ایجادعفونت ثانویه شود.

دو نوع ساس که از نظر بهداشتی براي انسان اهمیت دارد ساس گرمسیري می باشد. این دو نوع ساس از روي پیش سینه یعنی اولین ( Cimex hemipterus) و قسمت سینه از هم تشخیص داده می شوند. قسمت پیش سینه ساس تختخواب معمولی پهن تر و حاشیه انتهایی آن صاف تر از نوع گرمسیري است. پیوست هاي دهانی ساس شامل دو لوله توخالی می باشد که از طریق یک لوله، بزاق دهان خود را که حاوي مواد ضد انعقادي می باشد، وارد بدن انسان می کند و از طریق لوله دوم خون را می مکد.

 

 

فیزیولوژی

مراحل تکاملی ساس شامل مرحله تخم، 5 مرحله پورگی و مرحله بالغ می باشد. ساس ماده در طول زندگی خود به تقریب200  تخم بر جاي می گذارد(حدود 12تا 1تخم در روز) ساس ماده تخمها را روي سطوح ناصاف قرار می دهد و آنها را با یک ماده سیمانی شفاف به سطح می چسباند. در عرض6 تا 17 روز، پوره ساس که بطورغالب بی رنگ است، از تخم خارج می گردد. بعد ازگذرانیدن5مرحله پورگی که که حدود 10 هفته به طول می انجامد، پوره ها به مرحله بلوغ می رسند و ساس بالغ 10 ماه زنده می ماند.

 

 

انتشار ساس

محل زندگی انسان ، آشیانه پرندگان و لانه خفاش مناسب ترین مکان براي زندگی ساس است ، زیرا هم حل مناسبی براي پنهان شدن ساس است و هم موجوداتی که در آن ساکن هستند منبع مناسب غذایی برای ساس می باشند . چهارچوب پنجره ها، پشت قاب عکس، درز و شکاف داخل دیوار، اثاثیه منزل، پشت کاغذ دیواري ها و صفحات چوبی یا زیر فرش و موکت و حتی چین هاي پرده بهترین پناهگاه براي ساس می باشند.

 

 

 

علائم حاصل از گزیدگی ساس بر انسان

1- کم خونی 

2- کم خوابی یا بی خوابی

3- خارش  شدید و ع فونت

4- بوی بد حاصل از گزش ساس روی پوست

5- در برخی موارد ایجاد تاولهای قرمز رنگ همولوژیکی بزرگ

 

 از بین بردن آفات توسط متخصصان رادین تک ستیا ،با هدف حداکثر تاثیرو سمپاشي با حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.

 

محل های مناسب برای ساس ها مثل منازل، هتل ها، سربازخانه ها، بیمارستان هاو ... که معمولا در بین درزها و شکاف های دیوار، کمد ها، زیر کاغذ دیواری و اثاثیه منزل هستند. به طور کلی در محیط هایی با دمای 25-27 و تاریک بیشترین میزان تولید مثل و رشد ساس ها را مشاهده می کنیم. در این شرایط بیشترین میزان تخم گذاری ساس ها وجود دارد. جالب است بدانید در هر مرحله از رشد تخم ساس به یک وعده غذایی خون نیاز دارد و در دسترس بودن فرد میزبان باعث می شود سرعت تولید مثل را زیاد تر کند.

در فصل تابستان سرعت تکثیر و رشد تخم ساس نسبت به فصل زمستان بیشتر است.

 

نشانه های وجود ساس در محل زندگی

 

1- اثر خون در روی محلفه

2- دیدن ساس (مرده یا زنده) در رختخواب

3- وجود ساس در بین درزها و شکافت ها

 

راههایی مقابله با ساس تختخوابی

 

1- استفاده از محافظ تشک

2- در معرض آفتاب قرار دادن وسایل ساس زده

3- دوغاب کردن کف ساختمان یا سیمان و گچ گرفتن درزهای ساختمان

4- سمپاشی مکان ساس زده به صورت دستی و یا کمپرسی صورت می گیرد

جهت اطمینان؛ 6 تا 4  هفته پس از سمپاشی اولیه، محیط مورد نظر را بررسی نموده تا مطمئن شوید ،نوزادان ساس پس از خارج شدن از تخم در امان نمانده باشند. 

باید توجه داشت که در رختخواب کود ک و نوزاد نباید سمپاشی صورت گیرد و بهتر است برای مقابله با انها از روش های دیگری که ذکر شد استفاده کرد.