لزوم سمپاشی کارخانجات از آنجایی احساس می شود که خزندگان و یا جوندگان و ... وارد محیط کارخانه شده و باعث بروز مشکلاتی به لحاظ صنعتی و بهداشتی می شوند و با قرار گرفتن درون دستگاه و یا محیط کارخانه تولید را موقف می کند.در کارخانه هایی که صنایع غذایی تولید می کنند، آفات آسیب رسان مانند سوسک و موش می توانند با هجوم به مواد خوراکی ویروسها را منتقل کنند؛که این مسئله  اعتبار و رزومه کمپانی را شدیدا تخریب می کند.

رعایت استاندارد در کارخانجات تولید مواد غذایی از اهمیت بسیاری برخوردار است در نتیجه باید از ورود آفات،خزندگان،جوندگان به این محیط ها جلوگیری نمود.
آفات  کارخانجات و محیط های صنعتی شامل : موش نروژی – مار – عقرب – رتیل – کبوتر – ساس می شود.

 

اقداماتی که برای پیشگیری از ورود آفات باید صورت گیرد :
1-    تمامی منافذ ، درزها وخوردگی های چوب،  داخل ساختمان باید پوشاند.
2-    برای جلوگیری از حمله آفات باید قبل و بعد از انبار مواد غذایی و محیط را سمپاشی کنید.
3-    زمان مناسب برای سمپاشی کارخانجات ، پس از اتمام ساعات اداری می باشد.
4-    در صورت امکان مواد غذایی را از محل خارج کرده و یا روی آن را بپوشانید.
5-    برای تشخیص اولیه نوع آفات با کارشناسان ما تماس بگیرید.
6-    تنها با گذاشتن طعمه برای آفت مورد نظر نمی توان آن را از بین برد.

 

اقداماتی که در سمپاشی حرفه ای کارخانجات و محیط های صنعتی باید رعایت شود :
1-    شناسایی کلنی های فعال
2-    مسدود کردن کلنی ها
3-    معدوم سازی لاشه ها
4-    کنترل جهت اطمینان از نتایج بدست آمده با استفاده از روش های پاک سازی محیط ، بهبود شرایط و ساختمان و سایر اقدامات ،زیر نظر شرکت سمپاشی تک صورت می گیرد.

 

از بین بردن آفات توسط متخصصان سمپاشی تک ،با هدف حداکثر تاثیرو حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.