سمپاشی مارمولک در سمپاشی منازل و سمپاشی ساختمان مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد

 

مارمولک يا جکو ؛گونه‌ای از خزندگان است که خود مشتمل بر ۵۰۰۰ زیر گونه می باشد. مارمولک‌ها در سرتا سر کره زمین بجز قطب جنوب پراکنده شده اند؛ اکثر مارمولک‌ها چهار اندام، گوش‌های خارجی و یک دم دارند و طول بدن آنها از چند سانتیمتر تا سه متر (در گونه اژدهای کومودو) متفاوت است. بسیاری از مارمولکها قادرند دم خود را در مواقع احساس خطر بیاندازند تا از دست جانوران دیگر و خطرها فرار کنند. مارمولک‌ها دید پیشرفته‌ای دارند و قادرند رنگ‌ها را ببینند؛ مارمولک‌ها دارای حس بویایی قدرتمندی نیز هستند جکوهای خانگی در شکاف ها و درزهای یا جاهای تاریک از جمله زیر زمین ها به خوبی تخم گذاری می کنند.
 

 

مکانیسم دیگری که دراکثر مارمولک ها دیده می شود قطع شدن دم به  صورت ارادی است دم برخی ازمارمولک ها در زمان ایجاد تماس توسط دشمن به طور ارادی طی عمل انقباض ماهیچه های دم کنده می شود . دم کنده شده به علت باقی ماندن خاصیت عصبی عضلانی به طورموقت شروع به جنبیدن کرده وحواس جانور شکارچی را به خود جلب می کند . در این حین خود حیوان فرصت فرار می یابد.

 

 

 

حداقل ۶ گونه مارمولک خانگی وجود دارد که این 6 گونه شامل:

1-    Cyrtopodion scabrum: این گونه معمولی ترین گونه مارمولک های خانگی میباشد و تقریبا در تمام خانه های ایران یافت میشود. زاد آوری این گونه در طول سال بسیار زیاد می باشد، اما هر دفعه یک یا دو تخم میگذارند. دارای خال های درپشت و انگشتانش ساده می باشد.


2-    Cyrtopodion heterocercum :این گونه در مناطق محدودی پراکنده شده است اما می توان تعداد فراوانی از آن را در خانه های مسکونی نورآباد لرستان مشاده نمود. این گونه دارای خط های عرضی در پشت است ،انگشتان نیز ساده می باشد.

3-    Hemidactylus flaviviridis : این گونه از گونه قبلی بزرگتر می باشد و در خانه های مسکونی استان های جنوبی ایران زیست می کنند، انگشتان این گونه به دو نیم تقسیم شده است. بدن این گونه خال های منظم و یا غیر منظم دارد.

4-    Hemidactylus persicus :این گونه نیز همانند گونه قبلی در استان های جنوبی ایران پراکنده شده است. انگشتان این گونه به دو قسمت تقسیم شده است، بدن این گونه یک دست می باشد و خالی روی بدنش مشاهده نمی شود.

5-    Asaccus elisae :این گونه با داشتن انگشتانی مثلثی شکل کاملا قابل شناسایی هستند. اندازه بدنشان کوچک می باشد وشبیه گونه اول ،این گونه خال هایی در پشت دارد. گونه مذکور در نقاط محدودی در زاگرس پراکنده شده است و در خانه های مسکونی سرپل ذهاب (کرمانشاه) و معمولا (لرستان) دیده شده است.

6-    Asaccus kurdistanensis :این گونه دراستان کردستان پراکنده شده است.اما مطالعات جدید توسط نویسنده نشان داد که این گونه در استان کرمانشاه نیز پراکنده شده است؛ این گونه در برخی روستا های این استان ها از جمله روستای پالنگان کرمانشاه نیز وجود دارد.

7-    Asaccus griseonotus : این گونه نیز دارای انگشتانی مثلثی شکل است. گونه مذکور در خانه های مسکونی در خرم آباد لرستان و گنجدره دلفان لرستان پراکنده شده است. بدنشان دارای خال های حلقوی و یا عرضی به صورت منظم و یا غیر منظم است.
8-    بزرگترین اندازه از گونه های بالا Hemidactylus flaviviridis حدود ۸ سانتیمتر، بدون دم دارد وکوچکترین اندازه بدن را Asaccus elisaeو Cyrtopodion scabrum حدود ۳ سانتیمتر، بدون دم دارند.

از بین بردن آفات توسط متخصصان سمپاشي تك ،باهدف حداکثر تاثیرو حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان،گیاهان و شرایط محیطی می شود.

 

 

 مضرات استفاده از سموم غیر بهداشتی توسط افراد نا آگاه

1-    بی توجهی و افراط در مصرف آفت کش ها غیر بهداشتی باعث خسارات قابل توجهی در موجودات زنده ، بیماری و مرگ در انسان ها می شود.
2-    استفاده ازسموم شیمیایی غیر استاندارد، باعث تغییرسرعت فعالیت های مختلف بدن؛ افزایش تپش قلب و تعریق یا کاهش وتوقف کامل تنفس می شود .
3-    استفاده از سموم غیربهداشتی وهمچنین تماس افراد با این سموم به تغییر سلولی می انجامد که موجب افزایش فعالیت عصبی می شود.


اقدامات لازم جهت پیشگیری


1-    نصب توری برروی پنجره ها جهت جلوگیری از ورود حشرات.
2-    مبارزه با حشرات خصوصاً پشه ها که مارمولک ها عمدتاً از آنها تغذیه می نمایند.
3-    در صورت عدم دسترسی مارمولک ها به  مواد غذایی ،این جانوران محیط را ترک می کنند.


اقداماتی که پس از اتمام سمپاشی حرفه ای باید صورت گیرد


1-    با مشاوره با کارشناسان سمپاشي تك زمان مناسب برای ورود به محیط را مشخص کنید تا دچار مسمومیت توسط بخار و ذرات معلق ناشی از سم نشوید.
2-    به این نکته توجه داشته باشید؛ سم تا زمانی که مرطوب است و کاملا خشک نشده می تواند مسمومیت ایجاد کند.
3-    خانمهای باردار،کودکان ،افرادی که دچار بیماری قلبی، کلیوی، حساسیت های پوستی و... هستند؛ برای  حضور در محل سمپاشی شده طبق توصیه ی کارشناسان عمل کنند.
4-    پس از سمپاشی و بازگشت به محل تمامی راه های جریان هوا،در و پنجره ها را باز بگذارید.
5-    توجه داشته باشید که ،تنها پس از هوادهی می توانید به محل باز گردید.
6-    در صورت آغشته شدن مواد غذایی و آب به مواد سمی،از مصرف آن خودداری کنید.
7-    کنترل جهت اطمینان از نتایج بدست آمده با استفاده از روش های پاک سازی محیط ، بهبود شرایط وساختمان وسایراقدامات،زیر نظرمتخصصان سمپاشی تک صورت می گیرد.