سمپاشی انبار توسط کادر مجرب شرکت سمپاشی تک با بهترین کیفیت سمپاشی صورت می گیرد

آفات چه هستند؟

به تعدادی جانور و یا میکروارگانیسم گفته می شود؛ که محصولات را مورد تهاجم قرار می دهند.

آفات با 000/80 تا 000/10 بیماری که بوسیله ی ویروس ها، از گیاهان که منبع عمده غذایی ما هستند منتقل می شوند و بالغ بر 000/800 گونه حشره که سبب از بین رفتن گیاهان و محصولات می باشند وجود دارد.
باغداران همه ساله به علت عدم آگاهی از چگونگی سمپاشی دچار خسارات زیادی می شوند، که در مزارع باعث خشک شدن درختان و در انبار ها موجب از بین رفتن تمام، محصول می شوند.آفات در صورت مساعد بودن شرایط محیطی انبار، به سرعت رشد و تکثیر یافته و در صورت عدم مقابله با آن ها؛ خسارت جبران ناپذیری وارد می کنند.با توجه به اهمیت سموم برای از بین بردن آفات، باید به این نکته توجه داشت که استفاده از سموم غیر استاندارد و شیمیایی سبب آلودگی محیط زیست می شود، پس باید از سموم کشاورزی استفاده نمود.
از بین بردن آفات توسط متخصصان سمپاشی تک ،با هدف حداکثر تاثیرو حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.

نکاتی که در سمپاشی انبار ها باید به آن توجه داشت :


1-    برای تشخیص اولیه نوع آفات با کارشناسان ما تماس بگیرید.
2-    با کمک گرفتن از کارشناسان نوع آفت و نوع سم را مشخص کنید.
3-    تنها با گذاشتن طعمه برای آفت مورد نظر نمی توان آن را از بین برد.
4-    تمامی منافذ ، درزها وخوردگی های چوب،  داخل ساختمان باید پوشاند.
5-    در روزهایی که باد شدید می وزد، از سمپاشی کردن مزارع خودداری کنید.
6-    برای جلوگیری از حمله آفات، قبل و بعد از انبار کردن مواد غذایی، باید انبارها را سمپاشی کرد.
7-    تعداد روزهای لازم برای فاصله از زمان سمپاشی تا برداشت (دوره ی کارنس گفته می شود) پس از سمپاشی باید چند روز برداشت محصول را به تعویق انداخت.
8-    در صورت نیاز به سمپاشی چند مرحله ای حتما اقدام به سمپاشی مجدد نمایید زیرا اگر آفات بصورت موقت از محل دور شده باشد یا به دلیل قرار داشتن در کپسول ها با سم تماس پیدا نکرده باشند با

سمپاشی مجدد آفات کاملا از بین خواهند رفت.


اقداماتی که در سمپاشی کارخانجات و محیط های صنعتی باید رعایت شود :
1-    شناسایی کلنی های فعال
2-    مسدود کردن کلنی ها
3-    معدوم سازی لاشه ها
کنترل جهت اطمینان از نتایج بدست آمده با استفاده از روش های پاک سازی محیط ، بهبود شرایط و ساختمان و سایر اقدامات ،زیر نظرشرکت سمپاشی تک صورت می گیرد.