سمپاشی سوسک حمام به صورت حرفه ای با استفاده از سموم بهداشتی یکی از خدمات سمپاشی تک می باشد.


خصوصیات مرفولوژیکی  سوسک حمام

شکل عمومی بدن این حشرات پهن و کشیده و تقریباً بیضی شکل و رنگ آنها از قهوه ای روشن مایل به زرد تا قهوه ای تیره می باشد.در بعضی گونه ها ماده ها بدون بال و در بعضی دیگر نر و ماده ها هر دو کوتاه می باشند سوسکهای حمام در روز درپناهگاههای مختلف استراحت کرده و شب ها فعالیت را آغاز می کنند.

                                                                                      خصوصیات بیولوژی

سوسری ها مکانهای تاریک و گرم و مرطوب را جهت سکونت انتخاب می کنند، به همین علت بیشتر در آشپزخانه ها،حمام ها، انبارها، نانوائی ها و مغازه های اغذیه فروشی و کارخانه های تولید مواد غذایی دیده می شوند. این حشرات تخم های خود را درون کپسولی به نام کیسه تخم قرار می دهند، ازلحاظ تغذیه حشراتی همه چیز خواربوده از مواد غذائی گیاهی و حیوانی تغذیه می کنند. این حشرات به علت تغذیه از فضولات و رفت و آمد در اماکن کثیف و آلوده اغلب عوامل بیماریهای مهمی مانند وبا، سیاه زخم، جزام، طاعون و غیره را به انسان منتقل می سازند بنابراین از نظربهداشتی فوق العاده مهم بوده مبارزه با آنها حائز اهمیت بسیار است.


                                                                  


از بین بردن آفات توسط متخصصان رادین تک ستیا ،با هدف حداکثر تاثیرو حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.

مضرات استفاده از سموم غیر بهداشتی توسط افراد نا آگاه

1-    استفاده از سموم غیربهداشتی وهمچنین تماس افراد با این سموم به تغییر سلولی می انجامد که موجب افزایش فعالیت عصبی می شود.
2-    بی توجهی و افراط در مصرف آفت کش ها غیر بهداشتی باعث خسارات قابل توجهی در موجودات زنده ، بیماری و مرگ در انسان ها می شود.
3-    استفاده ازسموم شیمیایی غیر استاندارد، باعث تغییرسرعت فعالیت های مختلف بدن؛ افزایش تپش قلب و تعریق یا کاهش وتوقف کامل تنفس می شود .

اقدامات لازم جهت پیشگیری

4-    بستن دریچه فاضلاب ها
5-    جارو کردن پشت بام،فرش و رومبلی ها
6-    تمامی منافذ و حفره ها باید با تور سیمی محکم پوشانده شود.
7-    رعایت کردن بهداشت محیط جهت جلوگیری از نفوذ حشرات موذی.
8-    تعویض شیشه ها و درب های شکسته برای جلوگیری از ورود آفات.
9-    تمیز نگاه داشتن محل برای جلوگیری از ورود آفات بسیار اهمیت دارد.
10-    احداث ساختمان های مناسب با رعایت اصول ایمنی، دقت در ساختن بنا،بستن راه های نفوذ سوسک ،استفاده از فوندانسیون های آجری و سیمانی.
11-    در صورت نیاز به سمپاشی چند مرحله ای حتما اقدام به سمپاشی مجدد نمایید زیرا اگر آفات بصورت موقت از محل دور شده باشد یا به دلیل قرار داشتن در کپسول ها با سم تماس پیدا نکرده باشند با سمپاشی مجدد آفات کاملا از بین خواهند رفت.

کنترل جهت اطمینان از نتایج بدست آمده با استفاده از روش های پاک سازی محیط ، بهبود شرایط وساختمان وسایراقدامات،زیر نظرمتخصصان سمپاشی تک صورت می گیرد.

اقداماتی که پس از اتمام سمپاشی حرفه ای باید صورت گیرد

1-    توجه داشته باشید که ،تنها پس از هوادهی می توانید به محل باز گردید.
2-    در صورت آغشته شدن مواد غذایی و آب به مواد سمی،از مصرف آن خودداری کنید.
3-    پس از سمپاشی و بازگشت به محل تمامی راه های جریان هوا،در و پنجره ها را باز بگذارید.
4-    به این نکته توجه داشته باشید؛ سم تا زمانی که مرطوب است و کاملا خشک نشده می تواند مسمومیت ایجاد کند.
5-    با مشاوره با کارشناسان زمان مناسب برای ورود به محیط را مشخص کنید تا دچار مسمومیت توسط بخار و ذرات معلق ناشی از سم نشوید.
6-    خانمهای باردار،کودکان ،افرادی که دچار بیماری قلبی، کلیوی، حساسیت های پوستی و... هستند؛ برای  حضور در محل سمپاشی شده طبق توصیه ی کارشناسان عمل کنند.