شرکت سمپاشی حرفه ای تک ارائه دهنده ، سمپاشی ، طعمه گذاری،  شرکت ها ، منازل، ساختمان، سازمان ها؛ سمپاشی سوسک ،ساس، موش و... مي باشد.
سمپاشی پشه یکی از خدمات سمپاشی تک می باشد.

پشه خاکی
پشه خاکی ها از رده حشرات، زیر رده بالداران، راسته دوبالان می باشند در این خانواده گونه هاي سه جنس هستند و از خون مهره داران تغذیه می کنند.

ریخت شناسی
پشه خاکی ها دوبالانی کوچک و خونخوار هستند به اندازه 5/1 میلمتر به رنگ زرد روشن تا خاکستري با بدنی مودار و بدن حشره بالغ آن سه بخش  سر، قفس سینه، شکم دارد.

زیست شناسی
پشه خاکی ها دگردیسی کامل دارند و داراي چهار مرحله تخم، لارو، شفیره و حشره بالغ می باشد، تخم هاي کوچک این حشرات در حدود 3 تا 4 میلیمتر بوده و کم و بیش بیضی شکل و بطور معمول به رنگ قهوه اي و یا سیاه رنگ هستند. پشه هاي بالغ در هر تخمگذاری15 الی 100 تخم بصورت تک تک رها می کند، ماده ها تخم خود را در نقاط مرطوب مانند: شکاف سنگ فرشها، شکافها و سوراخهاي سطح زمین، ریشه خارجی درختان، شکافهاي موجود در کف طویله و مرغداریها، میان شاخ و برگهاي ریخته شده قرار می دهند. هر چند تخم ها در آب قرار داده نمی شوند ولی به محیطی با رطوبت زیاد نیاز دارند در شرایط مطلوب تخم ها ظرف 6 الی 17 روز تفریخ می شوند.

همانطور که گفته شد پشه خاکی ها داراي دگردیسی کامل بوده و تخم ها پس از گذارندن دوره خود تبدیل به لارو می شوند. لاروها دارای 4 مرحله لاروي می باشند که پس از طی این دوره 21 الی 60 روز که بستگی به شرایط محیطی دارد، تبدیل به شفیره و سپس بعد از 7 الی 14 روز بالغ می شوند.

تغذیه
لاروها بطور عمده از مواد آلی در حال پوسیدن تغذیه می کنند. این مواد شامل قارچ ها، برگ هاي جنگلی، سبزي، مدفوع حیوانات و بدن درحال فساد بندپایان است.لاروهاي بطورکامل رشد یافته به طول 4 الی 6 میلیمتر بوده و داراي سر مشخص و سیاه رنگ، مجهز به آرواره هایی کوچک می باشد.

چرخه زندگی پشه خاکی ها 30 تا 100 روز است و بستگی کامل به شرایط محیطی دارد. پشه خاکی هاي نر و ماده از شیره گیاهی تغذیه می کنند ولی ماده ها براي تخمگذاري و رسیدن تخم ها بایستی خونخواري کنند که این کار براي تأمین مواد غذایی پروتینی براي رشد تخم ها می باشد .پشه خاکی هاي ماده به علت دارا بودن ضمایم دهانی بسیار کوتاه قادر به گزش از روي لباس نبوده و نقاط کم مو و باز بدن را مورد گزش قرارمی دهند .میزبان این حشرات حیوانات اهلی، سگها، جوندگان اهلی و وحشی، مار، مارمولک و گاهی پرندگان می باشند .خونخواري به طور معمول محدود به شب و یا هنگام طلوع و غروب آفتاب می باشد. خونخواري اکثر گونه هاي پشه خاکی معمولاً در خارج از اماکن صورت می پذیرد .حداکثر ارتفاع پرواز پشه خاکی ها در کشور ما در شرایط آب وهوایی مناسب حدود 20 متر می باشد .در هر بار پرواز بیش از نیم متر از سطح زمین بلند نمی شوند. باد از فعالیت پرواز و خونخواري این حشرات جلوگیري بعمل می آورد و فقط در مواقع آرام بودن هوا از پناهگاه هاي خودشان خارج می شوند.

پشه خاکی هاي بالغ در طول روز بر روي سطوح و در محیط هاي محفوظ، تاریک و مرطوب استراحت می کنند. این محل ها شامل لابلاي شاخه و برگ گیاهان در سطح زمین، لانه حیوانات، پرندگان و نقب هاي ایجاد شده توسط جوندگان، شکافها و سوراخ هاي درختان، شکاف و زیر تخته سنگ ها، داخل غارها، اماکن انسانی شامل زیر تخت ها، پشت کمدها، شکاف دیوارها، زیر زمین و سایر قسمتهاي سایه دار اماکن حیوانی شامل طویله ها و اصطبل ها می باشد.

تعداد گزش در محلهاي رشد و نمو پشه خاکی ها زیاد است. درمنطقه خوزستان براي فلبوتوموس پاپاتاسی ناقل اصلی سالک روستایی در روي کلنی جوندگان 120 گزش در ساعت گزارش شده است. پشه خاکی ها در هر نوبت نیم میلی گرم خون می خورند.


در صورت استفاده از حشره کش ها به موارد ذیل توجه نمایید:
1-  قبل از استفاده، آنها را خوب تکان دهید .
2- روی ظروف، آب و مواد غذایی و تنگ ماهی را کاملا بپوشاند.
3- پس از اسپری کردن اتاق را ترک کنید و پس از 10 دقیقه به محل باز گردید.
4- هرگز نزدیک شعله آتش، مواد اشتعال زا، سطوح داغ و الکتریکی اسپری نکنید.
5- چنانچه دست یا هر جای بدنتان با مواد حشره کش آلوده شد فورا آن را با آب و صابون بشویید.


اقداماتی که پس از اتمام سمپاشی حرفه ای باید صورت گیرد:
1-توجه داشته باشید که ،تنها پس از هوادهی می توانید به محل باز گردید.
2- در صورت آغشته شدن مواد غذایی و آب به مواد سمی،از مصرف آن خودداری کنید.
3- پس از سمپاشی و بازگشت به محل تمامی راه های جریان هوا،در و پنجره ها را باز بگذارید.
4- به این نکته توجه داشته باشید؛ سم تا زمانی که مرطوب است و کاملا خشک نشده می تواند مسمومیت ایجاد کند.
5- با مشاوره با کارشناسان زمان مناسب برای ورود به محیط را مشخص کنید تا دچار مسمومیت توسط بخار و ذرات معلق ناشی از سم نشوید.
6- خانمهای باردار،کودکان ،افرادی که دچار بیماری قلبی، کلیوی، حساسیت های پوستی و... هستند؛ برای  حضور در محل سمپاشی شده طبق توصیه ی کارشناسان عمل کنند.
7- کنترل جهت اطمینان از نتایج بدست آمده با استفاده از روش های پاک سازی محیط ، بهبود شرایط وساختمان وسایراقدامات،زیر نظرمتخصصان سمپاشی تک صورت  می گیرد.